Recoleta Cemetery (founded in 1822) is a must on every tourist’s list while visiting Buenos Aires. If it a must, I often become quite sceptical and suspicious about it, which at times results in not ticking this off at all. Since Recoleta neighbourhood is in the heart of the city we booked out hotel there with a city view and….the cemetery. “Nighthmares here you come”,  I thought. When I saw this view from the balcony, I was quite surprised. It looks like a little town and I instantly understood why it needs to be visited. It has not only its historical and cultural value that drives people there, but also it is really beautiful. It is apparently one of the world’s most extraordinary cemeteries.

Recoleta Cementary, Buenos Aires

Recoleta Cementary, Buenos Aires

You can wander the countless streets for a long time and not be bored. The graves and crypts are decorated with statues and marble sarcophagi. This cemetery is an open-air museum that holds remains of many people who contributed to the history of Argentina. Although it is mainly known as a burial ground of Evita Duearte de Peron, it holds many famous military heroes, presidents, influential politicians, scientists, writers and important or wealthy Argentinians.

You can find there such personas as:
Evita Duearte de Peron– the First Lady of Argentina, widely known for her charity and feminist work.
José Hernández– creator of Argentina’s national epic “Martín Fierro”.
Leopoldo Lugones– writer and journalist.
Luis Ángel Firpo– first Latin American boxer to compete in the heavy weight world championships.
Luis Federico Leloir– Nobel Prize laureate in chemistry (the first Spanish-speaking chemistry laureate).
Silvina Ocampo– poet, writer and translator.
Vincente López y Planes– creator of the lyrics of the National Anthem of Argentina.

Recoleta Cementery, Buenos Aires

♥♥♥

Cmentarz Recoleta (założony w 1822 roku) powinien się znajdować na liście każdego turysty podczas pobytu w Buenos Aires. Jeśli coś jest tak promowane jako atrakcja turystyczna nie do ominięcia, zwykle podchodzę do tego sceptycznie i podejrzliwie, co często kończy się na tym, że po prostu omijam to podczas mojego pobytu. Jako, że dzielnica Recoleta znajduję się w samym sercu miasta, zarezerwowaliśmy tam pokój w hotelu z widokiem na miasto i…cmentarz. “Koszmary nocne witam was”, pomyślałam sobie. Kiedy ujrzałam widok cmentarza z balkonu, byłam nieco zaskoczona. Wygląda on jak małe miasteczko i szybko zrozumiałam dlaczego jest przymusowym do zobaczenia. Recoleta ma nie tylko historyczną i kulturową wartość, która sprowadza tam odwiedzających, ale również jest pięknym cmentarzem. Jest ono podobno jednym z najniezwyklejszych cmentarzy na świecie.

Możecie tak spacerować po niezliczonych uliczkach godzinami i się nie znudzić. Groby i krypty są udekorowane statuetkami, posągami i marmurowymi sakrofagami. Ten cmentarz jest jako muzeum na powietrzu, które jest miejscem spoczynku wielu osób, które się przyczyniły do budowania historii Argentyny. Chociaż jest głównie znane z grobu Evity Duearte de Peron, można tam również znaleźć znanych bohaterów wojennych, prezydentów, wpływowych polityków, naukowców, pisarzy i ważnych czy też zamożnych Argentyńczyków.

Można tam znaleźć takie osobistości jak:
Evita Duearte de Peron– Pierwsza Dama, głównie znana z pracy charytatywnej i feministycznej.
José Hernández– twórca epopei narodowej Argentyny- “Martín Fierro”.
Leopoldo Lugones– pisarz i dziennikarz.
Luis Ángel Firpo– pierwszy latynoamerykański bokser startujący w mistrzostwach świata w wadze ciężkiej.
Luis Federico Leloir– lauerat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (pierwszy hiszpańsko-języczny lauerat w tej kategorii).
Silvina Ocampo– poeta, pisarka i tłumaczka. Vincente López y Planes- twórca Hymnu Narodowego Argentyny.

Recoleta, Buenos Aires

 

Recoleta, Buenos Aires

 

Recoleta Cementery, Buenos Aires

Recoleta Cementery, Buenos Aires

Recoleta Cementery, Buenos Aires

For the curious ones:

Of course a famous cemetery wouldn’t be as interesting if some ghost stories were not attached to it, like the one of David Alleno, a night watchman who killed himself. This Italian immigrant had been guarding the tombs of rich and famous for 29 years since 1881. As the legend says, he dreamed of being buried in this prestigious cemetery. He saved enough money to buy a space there and even hired an artist to design and make his grave. When the tomb was ready, he took his own life. As the rumours reveal, a ghost of David Alleno wanders along the narrow streets of the cemetery at night making a tinkling noise of his keys. If you are curious to see his grave and the dream of his life, you can find at the number 81.

Recoleta Cementery, Buenos Aires

Dla ciekawskich:

Oczywiście słynny cmentarz nie byłby aż tak interesujący gdyby jakieś historyjki o duchach się do niego nie przyczepiły, jak ta o Davidzie Alleno, stróżem nocnym, który popełnił samobójstwo. Ten włoski imigrant strzegł grobów bogatych i znanych przez 29 lat od 1881. Jak głosi legenda, marzył on o byciu pochowanym na tym prestiżowym cmentarzu. Oszczędził on wystarczającą gotówkę, aby wykupić tam miejsce i nawet wynajął artystę do zaprojektowania i wykonania jego grobowca. Kiedy był on ukończony, odebrał sobie życie. Pogłoski niosą, iż duch Davida Alleno przechadza się wąskimi uliczkami cmentarza w nocy robiąc brzęczący dźwięk kluczami. Jeśli jesteście ciekawi jego grobu i życiowego marzenia, możecie go znaleźć pod numerem 81.

Recoleta Cementery, Buenos Aires

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

Recoleta Cemetery, Buenos Aires