I’ve been wanting to visit Buenos Aires for a long time. I’ve heard many stories about charm of this city. The name ‘Paris of South America’ comes out frequently from people who have been there and in many written pieces. I do not think though that the people of Buenos Aires intend to imitate the capital of France. The richness of the culture and liveliness of the city make that city a special place on Earth. On my first day in Buenos Aires, while wandering around the streets, I thought that I wouldn’t mind living there.  Of course it has its flows, like any other place, but the atmosphere there gets to you. Buenos Aires is for everyone. If you are a book worm, you can get lost in one of many book stores. Art and culture lovers can enjoy museum after musem or get thrilled watching a play in one of the most stunning thethers in the world- Teatro Colon. Very quickly I was in love and I know already that this is one of those places that one wants to come back to. Well…at least me.

There is so much about that city: the food and vibrant restaurants and cafes, the architecture, the fashion trends, the theatre, the outdoors. It is impossible to cover it all in just one post, therefore, if you don’t mind, you will hear about Buenos Aires more in the very near future.

Buenos Aires

See also: Do you want to see a cool face of Buenos Aires? Let’s go to Palermo Soho.

♥♥♥

Chciałam odwiedzić Buenos Aires od bardzo dawna. Słyszałam wiele opowieści o tym jak czarujące jest to miasto. Miano ‘Paryża Ameryki Południowej’ przewija się często w opowiadaniach ludzi, którzy tam byli i w różnych tekstach. Ja nie uważam jednak, że mieszkańcy Buenos Aires mają intencje naśladowania stolicy Francji. Bogactwo culturowe i żywotność miasta sprawiają, że jest ono wyjątkowym miejscem na Ziemi. Pierwszego dnia po przybyciu do Buenos Aires, podczas szwędania się po ulicach miasta, pomyślałam sobie, że nie miałabym nic przeciwko mieszkania tam. Oczywiście ma ono swoje wady jak każde inne miasto, jednak atmosfera Buenos Aires dociera głęboko i wyżyna ślad w sercu. T miasto jest dla każdego. Jeśli jesteś molem książkowym, możesz się zgubić w jednej z wielu księgarni. Miłośnicy sztuki i kultury mogą się cieszyć muzem za muzeum lub zachwycić się podczas sztuki w jednym z najpiękniejszych teatrów świata- Teatro Colon. Bardzo szybko zakochałam się w tym mieście i wiem, że to jest jedno z tych miejsc, do których chce się wracać.

Dużo by można opowiadać o tym mieście: kuchnia i tętniące życiem restauracje i kawiarnie, architektura, trendy w modzie, teatr i natura. Jest niemożliwym opisanie wszystkiego w jednym poście, więc jeśli nie macie nic przeciwko, usłyszycie o Buenos Aires w najbliższej przyszłości.

Recoleta Cementary, Buenos Aires

Recoleta Cementary, Buenos Aires

Buenos Aires

Rosedal, the rose gardens

Buenos Aires

 

Buenos Aires

Casa Rosada, the goverment building

Buenos Aires

I was so happy to see so many parks in Buenos Aires, especially after living for a while in the desert. I was jumping like a kid on the sight of blooming trees (although autumn already arrived) and rose gardens. The soft, sweet fragrance of flowers in the air and the calmness of the green around works wonders and it is the best stress or bad mood killer ever!

See also: Lujan- charming excursion from Buenos Aires.

Byłam tak szczęśliwa z powodu tych wszystkich parków w Buenos Aires, zwłaszcza po dość długim czasie mieszkania na pustyni. Skakałam jak małe dziecko na widok kwitnących drzew (choć to już jesień nastała) i ogrodów różanych. Delikatny, słodki zapach kwiatów unoszący się w powietrzu i kojąca zieleń dookoła może zdziałać cuda i jest najlepszym sposobem na pozbycie się stresu i złego humoru.

Parks of Buenos Aires

Parks of Buenos Aires

Seriously, what’s the matter with blooming trees in autumn? Not that I am complaining about that.

Poważnie, o co chodzi z kwitnącymi drzewami na jesień? Nie żebym marudziła z tego powodu.

Buenos Aires

This silver sculpture was designed the way that it opens up during the day forming a flower and closes at night. Well, it got broken…luckily while being opened, so it stays like that every day and night. It will get repaired in a few months, I was told.

Ten srebrny obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby się otwierał w dzień tworząc kwiat i zamykał w nocy. Cóż, mechanizm się zepsuł, więc ten kwiat pozostaje otwarty całą dobę. Wkrótce zostanie zreperowany, tak mi powiedziano.

See also: Parks of Buenos Aires.

Buenos Aires

Buenos Aires

20150320_134852

Obelisco- national historic monument and icon of Buenos Aires

I really enjoyed the breakfast time with a cup of coffee, freshly squized orange juice, argentinian style crossaints- medialunas and a newspaper.

20150321_093254While walking along Río de la Plata I spotted those seats for fishermen. It is such a great idea! And anyone can use it.

Podczas spacerów wzdłuż rzeki la Plata zauważyłam te siedzenia dla rybaków. Świetny pomysł! I każdy może z tego skorzystać.

Buenos Aires

There’s so much more I would like to tell you about Buenos Aires. It is a city of many surprises and contrasts. Strolling from neihgbourhood to neighbourhood is like a feast for the eyes and historical hunger. And don’t get me started on the food! I could talk for hours! You want the best icecream in the world? Not a big icecream lover I might be, those in Buenos Aires made me gain an extra pound or two. You are a meat lover? No need to look further. Aren’t Italians supposed to be masters of pizza? It turns out that not. What about a DJ in a clothes shop? Why not? So, as I am still under impression of this city, I would love to share with you some more. I also have for you some tips and ideas on how to visit Buenos Aires like a local.

See also:  Top 10 traditional coffee shops in Buenos Aires according to the locals.

Tyle rzeczy chciałabym wam opowiedzieć o Buenos Aires. Jest to miasto pełne niespodzianek i kontrastów. Spacerowanie z jednej dzielnicy do drugiej jest jak uczta dla oczu i głodu historycznego. Lepiej nawet nie zaczynać mówić o jedzeniu! Mogłabym gadać godzinami! Chcecie najlepsze lody na świecie? Może i nie jestem wielkim fanem lodów, te w Buenos Aires przyprawiły mnie o kilka dodatkowych gramów. Uwielbiacie steki? Nie ma potrzeby szukać dalej. Czyżby Włosi nie są znani jako mistrzowie pizzy? Wychodzi na to, że nie. A co powiecie na DJa w sklepie odzieżowym? Czemu nie. Zatem, jako że jestem ciągle pod wrażeniem tego miasta, chciałabym podzielić się z wami jeszcze kilkoma zagadnieniami. Mam dla was również kilka wskazówek i pomysłów jak zwiedzać Buenos Aires jak tubylec.

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

buenos-aires

[wysija_form id=”1″]