Audrey Hepburn said: “Paris is always a good idea.” And I am saying that Buenos Aires is always a good idea too. This is definitely one of those cities you want to go back to.

This is why you will fall in love with Buenos Aires

1. The Parks

Buenos Aires

Buenos Aires is heaven for parks. They are big and many. In my opinion this is the perfect city for fussy nature lovers in times when you are too busy for frequent escapes from the modern city life.

Buenos Aires jest rajem jeśli chodzi o parki. Są ogromne i jest ich wiele. Moim zdaniem to miasto jest idealne dla grymaśnych wielbicieli przyrody, co nie mają czasu na częste ucieczki od nowoczesnego życia w mieście.

Buenos Aires

2. Río de la Plata

Buenos Aires, Rio de la Plata
When I went to Buenos Aires for the first time, I was most curios about Río de la Plata. Why? You may ask. Well, mainly because it is so wide that you are not able to see the other side. I needed a proof of that, since believing without seeing was bothering me too much. When I arrived there, I saw nothing more on the other side than water, so the statements of others have been officially confirmed: you don’t see Uruguay on the other side from Buenos Aires. Here you have two shots of Río de la Plata: one with a view Buenos Aires in the background and another one from the perspective of a bird.

Gdy pojechałam do Buenos Aires po raz pierwszy najbardziej mnie ciekawiła rzeka Río de la Plata. Dlaczego? Spytacie. Cóż, głównie dlatego, że jest tak szeroka, że nie widać drugiego brzegu. Potrzebowałam na to dowodu z racji tego, że wierzenie na słowo bez zobaczenia na własne oczy nie przekonywało mnie. Gdy już tam dotarłam, nie zobaczyłam nic innego po drugiej stronie niż więcej wody, więc to co mówili inni zostało oficjalnie potwierdzone: nie zobaczycie Urugwaju na drugim brzegu. Tutaj przedstawiam wam dwie fotki Río de la Plata: jedna z widokiem Buenos Aires w oddali i druga z perspektywy ptaka.

3. The Food

la Rural, Buenos Aires

If you already read a few articles on this website, you probably have noticed the one that covers food in Buenos Aires. They probably have there the best pizza and ice cream ever! Not to mention sandwiches de miga. As I am planning my next trip to Buenos Aires next month, I am carefully organizing every meal so I don’t miss some of the dainties later when the trip is over.

Jeśli przeczytaliście już kilka artykułów na tym blogu, prawdopodobnie zauważyliście, że jeden z nich opisuje stronę kulinarną Buenos Aires. Mają tam prawdopodobnie najlepszą pizzę i lody. Nie wspominając już o sandwiches de miga (kanapki z bardzo cienkiego i puszystego chleba). Jako że planuje mój kolejny wyjazd do Buenos Aires w przyszłym miesiącu, uważnie organizuje każdy posiłek, aby delektować się wszystkimi smakowitościami i nie tęsknić za nimi zbyt szybko.

4. The Tango

San Telmo market, Buenos Aires

Buenos Aires is widely known as a capital of tango. Every year the city hosts a World Tango Championships, where you can watch the best of the best. Many restaurants organize tango shows for tourists, so you can enjoy it during your meal. If you visit La Boca neighbourhood, you will have a chance to watch street tango dancers or even participate. Those of you, who would like to learn this dance, many studios and dance schools offer lessons for all levels.

Buenos Aires niesie miano stolicy tango i każdego roku jest organizatorem Światowych Mistrzostw Tango, gdzie można podziwiać najlepszych z najlepszych. Również wiele restauracji  organizuje przedstawienia tango dla turystów jako miły dodatek do posiłku. Jeśli odwiedzicie dzielnicę La Boca będziecie mieli okazję obejrzeć uliczne tango lub nawet uczestniczyć. Ci z was, którzy chcieliby się nauczyć tego tańca, mogą to zrobić w jednej z wielu szkół, które oferują lekcje na każdym poziomie.

5. The Alfajor

I mentioned above the food and alfajores are biscuits, so clearly fit into the category. However, thanks to being so special those cookies deserve a special attention. You can see them everywhere, in every shop or coffee place. If you are one of those people who love something sweet as an akompaniament to coffee, there’s nothing better that alfajor. In my opinion the best ones are the ones bathed in dark chocolate with one layer of dulce de leche. For the fussy people, Argentina offers many types of this treat.

Wspomniałam powyżej o jedzeniu, a alfajory są ciastkami, więc jak najbardziej wpisałyby się do powyższej kategorii. Jednak jako że są dosyć wyjątkowe, uważam, że zasłużyły na specjalna uwagę. Są one wszędzie, w każdym sklepie i każdej kawiarni. Jeśli jesteście jednymi z tych, co uwielbiają słodkie co-nieco jako akompaniament do kawy, nie ma nic lepszego niż alfajor. W mojej opinii najlepsze są te kąpane w ciemnej czekoladzie i przekładane jedną warstwą dulce de leche. Dla tych co lubią grymasić, Argentyna oferuje wiele rodzajów tego przysmaku.

6. The Contrasts

La Boca, Buenos Aires

Puerto Madero, Buenos Aires

Apart from the culinary side of Buenos Aires, the contrasts between different neighbourhoods is another thing I love about that city. Moving from one neighbourhood to another might make you feel like traveling to different towns or cities. Getting to Puerto Madero after La Boca hits you with modern buildings, luxurious restaurants and elegant cafes. You can immediately notice the difference and realize that Buenos Aires offers something for everyone.

Oprócz kulinarnej strony Buenos Aires, kontrast pomiędzy różnymi dzielnicami jest kolejnym aspektem, który kocham w Buenos Aires. Przemieszczając się pomiędzy dzielnicami powoduje, ze można się poczuć jakby się podróżowało do innych miast. Udając się do Puerto Madero zaraz po odwiedzeniu La Boca uderza nowoczesnymi budynkami, luksusowymi restauracjami i eleganckimi kawiarniami. Możecie natychmiast zauważyć różnice i stwierdzić, że Buenos Aires jest dla każdego.

7. The Culture

Malba Museum, Buenos AiresBuenos Aires is a cultural city and a home of many museums and theathres. You probably have heard of Teatro Colón, ranked as the third best opera house in the world. It is also considered as one of top 5 concert venues in the world. Luciano Pavarotti had a similar opinion on that.

Buenos Aires jest miastem kulturowym i siedzibą wielu muzeów i teatrów. Pewnie słyszeliście o teatrze Colón, który został uznany za trzecie z najlepszych domów operowych na świecie. Jet on również uznawany za jednym z pięciu najlepszych pomieszczeń koncertowych, na co miał podobne zdanie Luciano Pavarotti.

8. The trees

Jorge Luis Borjes brought many trees to Buenos Aires and said that the trees represent the city themselves. And it is probably true. With the variety of trees and their sizes, it is impossible not to notice the difference between Buenos Aires and other cities when we think of trees.

Jorge Luis Borjes przyprowadził wiele drzew do Buenos Aires i powiedział, że te drzewa same będą reprezentować miasto. I prawdopodobnie miał rację. Różnorodność gatunków i ich rozmiary powodują, że jest niemożliwym niezauważenie różnicy pomiędzy Buenos Aires i innymi miastami myśląc o drzewach.

See also: Learn how to prepare mate like a real Argentinian.

Buenos Aires

9. The Architecture

Buenos Aires

It is not difficult to love architecture in Buenos Aires. With a mixture of mainly French and Italian styles brought to the city by immigrants and modern influences, it creates a pleasant view for the eye.

Nietrudno nie kochać architektury w Buenos Aires. Z mieszanką francuskich i włoskich stylów w roli głównej, przyciągniętych przez imigrantów, razem z nurtem współczesnym, kreuje się całkiem przyjemny dla oka widok.

See also: Parks of Buenos Aires.

What would you add to that list? What are your favourites of Buenos Aires?

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

Buenos Aires, Argentina

[wysija_form id=”1″]