20150325_130643

The majority of the falls are in Argentina, only a little part on the brazilian side. To get the full experience you should definitely visit both sides. While the Argentinian part allows you to experience them very close to you, the other side gives you a larger view. More about it next time.

The trip to Iguazu Falls in Argentina has been a real treat! I won’t exaggerate by saying that this is one of the most spectacular  trips you can ever have. Believe me! It’s not only the falls, it’s the whole package: the surroundings, the nature, the animals… I’m not going to bore you much today about practicalities and for the tips regarding this trip you will have to wait a few more days. Today let’s just enjoy the nature.

The falls are in a rainforest and some say, this is a perfect starting point for jungle beginners. You can really get the experience of a jungle there: hot, sweaty and surrounded by untouched flora and all sorts of bugs,insects and animals. While walking through the sweaty forest you will be accompanied by butterflies on your hair, arms, backpacks and t-shirts. This will give you a chance to see those creatures really really close.

There is a reason why Iguazu Falls won their place on the world’s 7 natural wonders list. I can also bravely say that this is a destination where the nature meets romance. What can be more romantic than dancing with butterflies, watching sunsets with the sound of mighty falls or having breakfasts in the middle of the rainforest while watching toucans?

20150324_104604

♥♥♥

Większość tych wodospadów znajduje się po stronie Argentyny, tylko niewielka ich część w Brazylii. Aby w pełni doświadczyć ich piękna zdecydowanie powinniście odwiedzić obie strony. Podczas gdy argentyńska część pozwoli wam na bliskie ‘spotkania’ z wodospadami, ta druga umożliwi wam obejrzenia całego ich piękna z perspektywy. Ale więcej o tym następnym razem.

Wycieczka do Wodospadów Iguazu w Argentynie była prawdziwą ucztą! Nie przesadzę mówiąc, że jest to jednym z najbardziej spektakularnych miejsc, jakie można odwiedzić. Wierzcie mi! To nie tylko te wodospady, ale całość: otoczenie i krajobrazy, natura, zwierzęta…Nie będę wam zanudzać praktycznymi sprawami związanymi z dojazdem i pobytem, na to musicie poczekać jeszcze kilka dni. Dzisiaj podziwiajmy krajobrazy.

Te wodospady znajdują się w lesie tropikalnym i niektórzy mawiają, że to świetne miejsce dla ‘dżunglanych’ początkujących. Naprawdę można tam doświadczyć dżungli: gorąca, pocąca się i otoczona niedotkniętą florą i nieskończona ilością robali, owadów i zwierząt. Idąc przez ten pocący się las, będą wam towarzyszyć motyle we włosach, ramionach, plecakach i koszulkach. Pozwoli wam to na przyjrzenie się tym kreaturom z bliska.

Nie bez powodu Wodospady Iguazu znajdują się na liście 7 naturalnych cudów świata. Mogę odważnie przyznać, że jest to destynacja, gdzie natura spotyka się z romansem. Co może być bardziej romantyczne niż taniec z motylami, oglądanie zachodów słońca z akompaniamentem głosów wszechmocnych wodospadów czy też jedzenie śniadania w środku lasu tropikalnego podczas obserwowania tukanów?

Iguazu Falls

Have you ever seen a thousand of butterflies in one places flying around you as if you were one of them? All shapes and colours, including the mysterious blue morpho that is almost impossible to capture on a photo. It is something extraordinary and I couldn’t resist showing you a larger number of photos than usually. I hope you’ll enjoy.

Czy kiedykolwiek widzieliście tysiąc motyli w jednym miejscu latających dookoła was jakbyście byli jednym z nich? Wszystkie kształty i kolory, razem z tajemniczym blue morpho, którego uwiecznienie na zdjęciu wydaje się być niemożliwym. Jest to coś wyjątkowego, więc ne mogłam się powstrzymać od podzielenia się z wami większa ilością zdjęć niż zwykle. Mam nadzieję, że wam się spodobają.

 

20150324_135916

Butterflies of Iguazu

 

20150324_113338


Don’t get fooled by the innocent face of this little fella. Let me introduce to you a smart and cheeky resident of the rainforest: coatí. He will first gain your sympathy to shortly after steal your sandwich.

Nie dajcie się zwieść niewinnej twarzy tego małego zwierzaka. Pozwólcie, że wam przedstawię inteligentnego i przebiegłego mieszkańca tego lasu tropikalnego: coatí. Najpierw zdobędzie non waszą sympatię, by chwilę później ukraść wam kanapkę.

20150324_155058

And the main reason of the trip: the falls. All 275 of them in the banks of the river Iguazu spreading over 2,7 km. The photos are not even close to making the justice of the beauty and power of them. The Devil’s Throat is the biggest and most impressive fall there, and being able to almost touch it, gives you a big lesson of how powerful the nature is.

Do you notice that ‘thing’ on my hair? It is a live accessory (read: butterfly) that had been decorating my pony tail.

A teraz przejdźmy do głównego punktu wyjazdu: wodospady. Jest ich aż 275 na rzece Iguazu rozciągających się przez 2,7 km. Zdjęcia nie oddają ani trochę ich piękna i siły. Gardło Diabła (the Devil’s Throat) jest największym i najbardziej imponującym wodospadem ze wszystkich, i mogąc go prawie dotknąć, potrafi wiele nauczyć i mocy natury.

Zauważyliście tę ‘rzecz’ na moich włosach? Jest to żywa ozdoba (czytaj: motyl), która udekorowała mojego kucyka.

20150324_144001

Garganta del Diablo ( the Devil’s Throat)

20150325_130351As you walk through the forest the only melodic sounds you hear are the frothy waterfalls, butterflies fluttering their wings, coatís sidling, birds singing and mysterious sounds of bigger animals deep in the forest.

Idąc przez las jedyna melodyczne dwźięki słyszycie pochodzą od pienistych wodospadów, motyli trzepiących skrzydłami, skradających się coatí, ptaków śpiewających i jakiś tajemniczych odgłosów większych zwierząt z głębi lasu.

20150325_113722

 

20150324_152101

20150325_073400

20150325_130351

 

I hope you enjoyed this light post and the photos. Please stay tuned later this week for some tips how to organize yuor trip to Iguazu, so you  could experience this wonderful place too.

Mam nadzieję, że miło wam się czytało ten post ze zdjęciami. Jeszcze w tym tygodniu będzie post o tym, jak sami możecie zorganizować wyjazd do Iguazu i doświadczyć na własnej skórze piękna tego miejsca.

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

 iguazu-falls