Sunday postcard

Today’s postcard was sent to us by Mariola N. She captured the famous mills in Kinderdijk in Holland. It is a very charming village near Rotterdam and its name translates in English as ‘children dike’. The mills belong to the UNESCO World Heritage Site.

Thank you for sharing it with me and the readers. I really love the photo.

Who else would like to send us a postcard? Everyone is welcome. If you have your own site, I would be more than happy to include it here together with your postcard buy accutane online canada from the world.

You can send it to: postcardsfromtheworld@gmail.com

???

Dzisiejsza pocztówka zosta?a nades?ana przez Mariol? N. Mariola uwieczni?a s?ynne wiatraki w Kinderdijk w Holandii. Jest to urocza wioska w okolicach Rotterdamu, a jej imi? jest t?umaczone jako ‘grobla dzieci’. Wiatraki znajduj? si? na li?cie UNESCO.

Dzi?kuj? za podzielenie si? ta pi?kn? pocztówk? ze mn? i czytelnikami.

Kto? z was chcia?by si? pos?a? nam pocztówk?? Ka?dy jest mile widziany. Je?li prowadzisz w?asna stron?, bardzo ch?tnie ja opublikuj? wraz z nades?an? pocztówk? ze ?wiata.

You can send it to: postcardsfromtheworld@gmail.com

Keep smiling, follow your heart,

Anna