Visiting this castle has been on my travel dream list for a long time. The first time I heard of it (oh man! how do you pronounce it again?!)  and saw a photo, I knew that one day I have to go there. That day came a while ago during cold autumn days. Being in the Netherlands that day, we packed ourselves in the car and equipped with good moods, plenty of not-so-healthy road-trip snacks and full of excitment, drove towards Bavaria to see if the castle is as beautiful as story tellers declare.

Do you know this feeling of a slight disappointment when you travel to see something that is supposed to be cool, amazing, beautiful, spectacular and when you finally get there you see a few stones or something that you can barely call ” worth the hussle “? Well, I must dissapoint you here, that feeling won’t be present.  If you wonder what’s the all fuss about, I’ll tell you! It will make you absolutely speechless. The castle itself is amazing, but also the surroundings make it even more spectacular. No wonder that Walt Disney was inspired by it and if you were an admirer of Cinderella or Sleeping Beauty, you’ll be able to see  striking similarities between Neuschwanstein and the castles of the princesses.

Maybe you are thinking I am being over enthusiastic about this place, but I really liked it! I am already thinking of going there again some day. I’ve heard that it’s as beautiful in winter as in summer.

                                                                                                                                                                     ♥♥♥

Odwiedziny tego zamku widniały na mojej podróżniczej liście marzeń od dawna. Kiedy usłyszałam o nim po raz pierwszy (no nie! jak to się wymawia?) i zobaczyłam kilka zdjęć, wiedziałam, że pewnego dnia będę musiała tam pojechać. Ten dzień nadszedł niedawno podczas zimnych jesiennych dni. Będąc w tym czasie w Holandii, spakowaliśmy się w auto i wyposażeni w dobre humory, mnóstwo nie-aż-tak-zdrowych, podróżniczych przekąsek i pełni podekscytowania zmierzaliśmy w kierunku Bawarii w celu przekonania się na własne oczy, czy ów zamek jest tak piękny jak mawiają bajko-mówcy.

Znacie to uczucie małego rozczarowania, gdy podróżujecie w celu zobaczenia czegoś cool, niesamowitego, pięknego, a gdy wreszcie tam dotrzecie to zastajecie stertę kamieni lub czegoś co ledwo można nazwać ” wartego zachodu”. Cóż, muszę was rozczarować, tym razem tego uczucia nie będzie. Jeśli się zastanawiacie o co ten cały szum, powiem wam! Braknie wam słów. Ten zamek sam w sobie jest cudny, ale krajobrazy go otaczające tworzą cały ten widok jeszcze bardziej efektowny. Nic dziwnego, że Walt Disney był zainspirowany tym miejscem. Jeśli byliście wielkimi fanami Śpiącej Królewny czy Kopciuszka, będziecie w stanie rozpoznać uderzające podobieństwa między Neuschwanstein i pałacami królewien.

Może myślicie,że zbytnio się zachwycam tym miejscem, ale naprawdę mi się nam podobało! Już myślę o kolejnej wyprawie pewnego dnia. Słuchy mnie doszły,że jest tam równie pięknie w zimie jak i w lecie.

20141017_165411

20141017_162346

20141017_174307

20141017_164917

 

20141017_165538

 

If you decide to go there, I’d like to give you an advice. Reserve plenty time for that as it is quite a walk to get to the castle and cars are not allowed. Well, maybe the walk is not that long, but I am sure you will be stopping often to admire the scenery. You can take the horse cart ride, but at times there is a huge line. Because the castles are visited by milions of tourists every year, I think it is better to book the tickets online earlier. Also, it is worth to get entrances for both castles for less money. Hohenschwangau seems not to be that popular, but it’s as impressive as Neuschwanstein.

Jeśli zdecydujecie się pojechać tam, chciałabym wam dać radę. Zarezerwujcie sobie mnóstwo czasu, ponieważ spacer do zamku jest spory…nooo może nie aż taki długi, ale widoki będą was zatrzymywać. Nie można dojechać na górę samochodem, ale kursują wozy konne, chociaż czasami są do nich ogromne kolejki. Ponieważ zamki są odwiedzane przez miliony turystów każdego roku, myślę, że dużo lepiej jest wcześniej zarezerwować bilety przez internet. Również warto jest zakupić wejściówki do dwóch zamków jednocześnie i chociaż Hohenschwangau nie jest tak popularny jak Neuschwanstein, jest równie zachwycający.

 

20141017_171350

 

When you walk the path leading to Neuschwanstein, you can see the other castle- Hohenschwangau, which was used by King Ludwig II’s parents. I must say here that the landscape together with theat castle wowed me even more than Neuschwanstein. Just look at the scenery! Doesn’t it make you feel like you are being in some fairy tale?  I especially love those hills covered with trees and the Alps in the background.

Idąc ścieżką wiodącą do zamku Neuschwanstein, możecie zobaczyć drugi zamek- Hohenschwangau, który był zamieszkiwany przez rodziców Ludwika II. Muszę przyznać, że ten widok razem z wkomponowanym zamkiem zachwycił mnie jeszcze bardziej niż Neuschwanstein. Popatrzcie tylko na tę scenerię! Czy nie sprawia ona, że można się poczuć jak w bajce? Mnie wyjątkowo podobają się wzgórza pokryte drzewami i Alpy w tle.

20141017_163935

Hohenschwangau Castle

20141017_164019

Hohenschwangau Castle

 

After visiting the castle we started searching for a coffee place (what a surprise!) in the nearby Füssen. The weather wasn’t very welcoming, but the colours of this little town brightened up our misson.

Po zwiedzenia zamku zaczęliśmy poszukiwania jakiejś kawiarni (co za niespodzianka!) w pobliskim Füssen. Pogoda nie była zbyt zachęcająca,ale kolory miasteczka rozweseliły nasze poszukiwania.

20141017_181118

20141017_181342

20141017_182023

For the curious ones:

  • The castle was built in the 19th century by a reclusive king Ludvig II of Bavaria with an intention of this being a refuge place. He build it with his own money and after his death the castle got opened to the public. Ludvig only slept in the castle 11 nights before his death. The story of the king and his life is quite ineresting and worth a read.
  • A meteorite that fell in 2002 near the town of Hohenshwangau was named “Neuschwanstein” after the castle.
  • The name “Neuschwanstein” literally means “New Swan Stone”. Primarily the castle was called “New Hohenschwangau Castle” but was changed to Neuschwanstein after the king’s death.

Dla ciekawskich:

  • Zamek został wybudowany w 19 wieku przez pustelniczego króla Ludwika II z zamiarami posiadania spokojnego miejsca, do którego mógł uciec i odpocząć. Ludwik wybudował zamek z własnych pieniędzy. Po śmierci króla zamek został otwarty dla odwiedzających. Ludwik miał okazję spać w tym zamku tylko 11 nocy przed śmiercią. Historia króla i jego życia są dość ciekawe i warte poczytania.
  • Meteoryt, który spadł w pobliżu miasteczka Hohenshwangau w 2002 roku został nazwany “Neuschwanstein”.
  • Nazwa “Neuschwanstein” w dokładnym tłumaczeniu znaczy ” Nowy Łabędzi Kamień”. Początkowo zamek został nazwany “New Hohenschwangau Castle” (Nowy Hohenschwangau zamek), ale nazwa zastała zmieniona na Neuschwanstein po śmierci króla.

I am curious what are the places that wowed you.

Jestem ciekawa miejsc, które was zachwyciły.

 

Keep smiling, follow your heart,

Anna

Did you like the post? Pin it for later:

Neuschwanstein castle, Germanystein