Scotland is a beautiful country with breathtaking landscapes, but the real romantic charm is created by the countless number of castles. If you ever planned a trip to Scotland, you are most likely to come across images of an iconic romantic castle in the Scottish Highlands, which also happens to be one of my favourites:

Eilean Donna Castle

Eilean Donan Castle

It is located on a small island peninsula, surrounded by astonishing scenery and three sea lochs (lakes): Loch Duih, Loch Long and Loch Alsh. Being there makes you believe in fairy tales again. When you visit Scotland, you can see its history through castles, this book is a good source of information. Guide books are always the first thing I go through before planning my trips in details.

Eilean Donna Castle

Szkocja jest pięknym krajem z krajobrazami zapierającymi dech w piersiach, ale tak naprawdę romantyczny urok zawdzięcza niezliczonej ilości zamków. Jeśli kiedykolwiek planowaliście wycieczkę do Szkocji, na pewno natknęliście się na zdjęcia pewnego niesamowitego zamku w szkockich górach. Ten zamek okazuje się również być moim ulubionym: Eilean Donan Castle.

Jest położony na małym półwyspie, otoczony przepiękna scenerią i trzema morskimi jeziorami: Loch Duih, Loch Long and Loch Alsh. Będąc tam można na nowo uwierzyć w bajki. Podczas pobytu w Szkocji, możecie okryć historię tego kraju zwiedzając zamki. Ta książka jest świetnym zbiorem informacji. Ja zawsze zaczynam planowanie podróży od przewodników, zanim jeszcze planuję szczegóły wyprawy.

Eilean Donnan CastleEilean Donan Castle and a little bit of its history

It is very surprising to most people (including me) that the current state of the castle is only around 100 years old. It looks much older. The castle was first inhabited in the 6th century, but the fortifications were made in the 13th. Since then the castle went through 4 modifications throughout the centuries of Scottish history and wars. Originally this castle was build for the request of Alexander II as a defence aagainst the Vikings. Later the same century, Mackenzies of Kintail owned the castle. In 1719 the castle was destroyed in a Jacobite uprising and for nearly two centuries was left in ruins until Lieutenant Colonel John MacRae- Gilstrap had bought the island together with  the castle in the 1911. He worked hard for the next 2o years in order to restore the castle and the bridge as we can see it today.

For the curious ones: Many movies were filmed in Eilean Donan Csatle, including: “Made of Honour” (2007), “Elisabeth: The Golden Age” (2007), “The private life of Sherlock Holmes” (1970), “Highlander” (1985), “The World is not Enough” (1999)- James Bond movie.

Eilean Donna Castle

Jest to bardzo zaskakujące dla wielu osób (mnie wliczając), gdyż obecny stan zamku ma jedynie ok. 100 lat, choć wygląda na dużo starszy.

Zamek został zamieszkany pierwotnie w VI wieku, ale fortece zostały zbudowane dopiero w XIII wieku. Od tamtego czasu ten zamek przeszedł co najmniej 4 modyfikacje i przebudowy przez wieki historii szkockiej i wojen. Oryginalnie zamek został zbudowany na zlecenie Aleksandra II jako budynek obronny przeciw Vikingom. Pod koniec tego samego wieku, rodzina Mackenzie of Kintail przejęła zamek. W 1719 roku został on zniszczony podczas powstania JacoBite i przez prawie dwa wieki został pozostawiony w ruinach aż do roku 1911, kiedy to porucznik Colonel John MacRae- Gilstrap kupił wyspę razem z zamkiem. Ciężko pracował on przez ok. 20 następnych lat,a by odbudować zamek razem z prowadzącym do niego mostem, tak jak go widzimy obecnie.

Dla ciekawskich:

Wiele filmów zostało nakręconych w zamku Eilean Donan, na przykład: “Druhna” (2007), “Elżbieta: Złoty Wiek” (2007), “Prywatne życie Szerloka Holmsa” (1970), “Highlander” ((1985), “Świat to za mało” (1999)- James Bond.

Eilean Donna Castle

Eilean Donna Castle
Don’t you feel like packing your bags and going to Scotland ? What are your favourite castles?

Keep smiling, follow your heart,

Anna

Eilean Donan Castle, Scotland